?>

Koncepcja nauczania języka angielskiego

Moja koncepcja nauczania języka angielskiego dzieci przedszkolnych – Małgorzata Puszkiewicz

Moja filozofia nauczania opiera się na koncepcji eklektycznej. Długoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego nauczyło mnie, że nie ma jednej metody, która spełniłaby wszystkie potrzeby komunikacyjne i edukacyjne dzieci. Zajęcia prowadzone przeze mnie w języku angielskim są przede wszystkim świetną zabawą, za którą kryją się poszczególne cele dydaktyczne:

  • Komunikacja- język nie jest zbiorem pojedynczych słówek i reguł lecz złożonym zasobem środków językowych- związków frazeologicznych, fraz, wypowiedzi i tekstów, dlatego język angielski jakim posługuję się w pracy z dziećmi nie jest uproszczony, a najmłodsi doskonale radzą sobie z ‘rozszyfrowywaniem’ gramatycznych struktur.
  • Płynność- aby uczeń stał się w przyszłości samodzielnym i skutecznym użytkownikiem języka obcego potrzebuje wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Tzw.’ routines’ wpływają na automatyzację odruchów językowych, wiec systematyczne utrwalamy, utrwalamy i utrwalamy!
  • Psycho i fizjologia- dziecko poznaje język całym sobą, więc angażujemy wszystkie zmysły. Staram się stworzyć mikro-środowisko języka angielskiego, bogate w polisensoryczne, obupółkulowe bodźce i zróżnicowane typy interakcji. Moim celem jest aby język angielski przestał być obcym.

Do moich ulubionych metod pracy z językiem zaliczają się:

TEXT BASED APPROACH

Teksty w postaci opowiadań, wierszyków i piosenek, które stanowią źródło nauczanego słownictwa i zwrotów. Nauka języka nie polega bowiem na przyswojeniu zestawów pojedynczych słówek, ale również na poznaniu, rozumieniu i przyswojeniu kontekstów zdaniowych, w których dane słownictwo występuje.

NATURAL APPROACH

Dzieci mają szansę przyswoić wiele elementów obcej mowy w podobny sposób, jak uczą się języka ojczystego. Język angielski traktowany jest na zajęciach i poza nimi jako środek do komunikowania się, także w poleceniach i instrukcjach.

AUDIOLINGUAL METHOD

Wielokrotne powtarzanie i utrwalanie, wyjątkowy nacisk na rozumienie ze słuchu, zwrócenie uwagi na automatyzm wypowiedzi i reakcji językowych.

TOTAL PHYSICAL RESPONSE

Poprzez ruch i gesty wzmacniane są sygnały językowe co sprzyja lepszemu zrozumieniu i zapamiętywaniu. Ponadto jest to forma zabawy, w którą dzieci chętnie angażują się co również sprzyja uczeniu się.

LISTENING COMPREHENSION

Rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu. Jeżeli dziecko w wieku przedszkolnym nauczy się rozumieć obcą mowę, przyniesie to wielkie korzyści na późniejszych etapach nauki języka obcego. Rozwijaniu tej właśnie umiejętności służy całe bogactwo nagrań z piosenkami czy historyjkami.

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING

Uczenie porozumiewania się w języku obcym jest bardzo ważne i ma miejsce każdego dnia. Przykładem jest zabawa w sklep, gdzie dzieci czynnie używają przyswojonych słów i zwrotów w celu „zakupienia” określonego przedmiotu. Stwarzanie mnóstwa okazji do użycia języka w sposób naturalny, instrumentalny i spontaniczny.

TRIAL AND ERROR

Popełnianie błędów jest naturalne i potrzebne podczas uczenia się nowego języka. Na tym etapie nauki ważna jest skuteczność przekazu, a nie jego strukturalna czy fonetyczna poprawność.

Facebook