?>

O przedszkolu

Witamy w naszym przedszkolu

Przedszkole Siedmiu Krasnoludków działa na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Stołecznego Warszawa.

Przedszkole Siedmiu Krasnoludków to nie tylko Placówka Oświatowa- to miejsce, które tworzą Dzieci i Rodzice.

Ideą Przedszkola Siedmiu Krasnoludków jest stwarzanie możliwości i okazji do tego, aby dziecko samo odkrywało świat, jednocześnie jesteśmy gotowi pomóc mu w każdej chwili. Staramy się oddziaływać na dziecko tak, aby nabierało wiarę we własne siły oraz pewności siebie.

Dzieci najlepiej uczą się poprzez zabawę, dlatego uważamy, że jest to bardzo dobry sposób osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych. Nasz program  rozszerzamy o pomysły autorskie naszych nauczycieli, którzy są osobami niezwykle twórczymi i kreatywnymi, dzięki czemu zajęcia są dla dzieci niezwykłe i niezapomniane.

Ważna jest dla nas diagnoza rozwoju i postępów naszych wychowanków jak również dalsze losy naszych absolwentów.

Nauczyciele wychowawcy w poszczególnych grupach wiekowych prowadzą diagnozę dziecka dotyczącą przebiegu jego sytuacji wychowawczo- edukacyjnej. Rodzic ma możliwość spotkania się z wychowawcą dziecka, aby porozmawiać i otrzymać informację na temat funkcjonowania swojego dziecka w Przedszkolu.

Bardzo cenna jest dla nas współpraca z Rodzicami naszych podoopiecznych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Rodziców staramy się aby mieli możliwość czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola poprzez dobrowolne angażowanie się w rozmaitych inicjatywach : Przedstawienia z okazji „Dnia Dziecka”, „Ciekawy zawód”, „Poczytaj mi mamo” jak również w innych uroczystościach wpisanych w Harmonogram Życia Przedszkola.

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Facebook