?>

Zajęcia

Program nauczania

Wiemy, jak ważna jest dla dzieci edukacja. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tego, aby nasi podopieczni mogli się prawidłowo rozwijać.
Dbając o edukację naszych przedszkolaków wybraliśmy program nauczania „Kolekcja Przedszkolaka” wydawnictwa Nowa Era.
Kolekcja przedszkolaka to program nauczania przygotowany  dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków. Seria zabiera dzieci w fascynującą podróż przez żywioły – ziemię, ogień, wodę i powietrze – oraz ich różne oblicza wyrażane barwami, emocjami, skojarzeniami, porami roku. Poszczególne zabawy i ćwiczenia zachęcają dzieci do aktywności poznawczej, która ułatwia przyswajanie wiedzy i umiejętności… bo przecież najlepiej pamiętamy to, czego sami doświadczamy i co przeżywamy.

Treści zawarte w  programie nauczania są zgodne z nową podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dn. 15.01.2009 r.) dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

„Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej-program ten kładzie nacisk na aktywność twórczą i umysłową dzieci oraz rozwija mocne strony każdego z nich. Dla osiągnięcia tych założeń proponuje różnicowanie zadań stosownie do predyspozycji i możliwości dzieci.

Elementy glottodydaktyki wg prof. Bronisława Rocławskiego– glottodydaktyka to inaczej edukacja językowa, która ma na celu wprowadzenie dzieci w świat głosek i liter.Poprzez zabawy, dzieci przyswajają wzrokowo kształt litery, dostrzegają różnice pomiędzy nimi i umiejętnie pokonują kolejne etapy począwszy od porównywania i identyfikacji liter poprzez łączenie w sylaby i wyrazy.

Program Marianne Frostig i David Horne  „Wzory i obrazki” to ćwiczenia na koncentrację uwagi z pracowni Testów Psychologicznych rozwijające percepcję wzrokową. Uzupełnieniem pracy z rączką są ćwiczenia wg H. Tymichovej – rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo – ruchową.

Program profilaktyki w przedszkolu

W Przedszkolu realizowany jest program profilaktyki mający na celu kształtowanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

W tym celu organizujemy spotkania z:

  • Ratownictwo medyczne
  • Straż Pożarna
  • Policja
  • Stomatolog
  • Szpital Małego Misia

Program wakacyjny :

Wakacje- przez cały lipiec i sierpień Przedszkole jest czynne w stałych godzinach od 7.30 do 18.00.
W Przedszkolu jest realizowany specjalny wakacyjny program dla naszych podopiecznych.
Pragniemy, aby wakacyjny  czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci niezapomniany i pełen przygód.
Zapraszamy na wakacje, podczas których dzieci będą miały okazję brać udział w zabawach, konkursach, degustacjach, tańcach, eksperymentach i mnóstwie innych atrakcji pod hasłem „Mały Obieżyświat”.
Poznajemy bogatą kulturę z różnych rejonów świata począwszy od muzyki, poprzez kuchnię, taniec, języki, zabytki świata aż po faunę i florę danego kraju.
Nasze przedszkolaki uczestniczą również w warsztatach: „Od ziarenka do bochenka”, „ Od niteczki do bluzeczki” , „Od buraka do lizaka”….

Adaptacja

Przedszkole Siedmiu Krasnoludków dba o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu. Dlatego, z myślą o najmłodszych dzieciach stworzyliśmy autorski program adaptacyjny dla dzieci jak i rodziców:
spotkania organizacyjne z Rodzicami 2,5 i 3 latków
spotkania z psychologiem „Rozmowy o dobrej adaptacji”
grupę adaptacyjną dla 2,5 i 3 latków „Mój czas” w ostatnim tygodniu sierpnia

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są przez instruktorów z zewnątrz, którzy specjalizują się w danej dyscyplinie i mogą przekazać dzieciom odpowiednią opiekę w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć.

j. angielski 4x w tygodniu.

Program jest specjalnie opracowanym modelem zajęć języka angielskiego opartego na naturalnym kontakcie lektora i dziecka. Codzienne, naturalne sytuacje językowe są rozbudowane przez lektora i wychowawcę grupy o wykorzystanie bazy zabaw i gier grupowych oraz piosenek.

j. francuski 2x w tygodniu.

Program jest specjalnie opracowanym modelem zajęć języka francuskiego opartego na naturalnym kontakcie lektora i dziecka. Nauka języka odbywa się przez naukę.

logopedyczne

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego logopedę. Podczas zajęć zwracana jest szczególna uwaga na prawidłowe wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych, dbanie o prawidłowe wymawianie głosek, wykonywanie ćwiczeń oddechowych poprzez zabawę. Jest możliwość zajęć indywidualnych, jeżeli są wskazania do pracy z dzieckiem.

plastyczne

W trakcie zajęć plastycznych dzieci mają okazję wykonywać prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Specyfika zajęć odbiega od zajęć plastycznych, które wykonywane są w ramach realizacji programu przedszkolnego, ponieważ założeniem jest, aby zainspirować dzieci do tworzenia przestrzennych i kreatywnych.

gimnastyka 2x w tygodniu

Gimnastyka ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej. Zabawy ruchowe, ćwiczenia zręcznościowe oraz gry zespołowe są bardzo lubiane przez dzieci.

zajęcia integracyjne

Zajęcia prowadzone są przez psychologa przedszkolnego. Są to gry i zabawy integracyjne, rozwijające twórcze myślenie, usprawniające komunikację niewerbalną, rozwijające umiejętność rozpoznawania i wyrażania swoich emocji, uczuć, rozwijające umiejętność słuchania, obserwowania i rozwiązywania problemów.

rytmika

Dzieci bawią się z muzyką poprzez śpiew, taniec, opowieści ruchowe, grę na prostych instrumentach perkusyjnych. Zajęcia uwrażliwiają maluchy na otaczające je dźwięki, pozwalają na samodzielne gromadzenie doświadczeń ruchowych, aktywne słuchanie, przeżywanie i tworzenie muzyki.

akademia małego skauta

Podczas zajęć w Akademii Małego Skauta dzieci mają okazję obcować z przyrodą w sposób namacalny. W okresie jesiennym i wiosennym sadzimy drzewka, nasionka i roślinki a następnie dbamy o nie i pielęgnujemy. Dzieci uczestniczą w różnych zabawach o charakterze sprawnościowym, tak w sali gimnastycznej jak również w dużym ogrodzie, który jest naszym skarbem pod względem przestrzeni do ruchu na świeżym powietrzu.

eksperymenty

Są to zajęcia interdyscyplinarne. Ich tematyka łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki: chemii, biologii, ekologii i fizyki. Podczas warsztatów dzieci mają okazję uczestniczyć w eksperymentach, które mają związek z otaczającym nas życiem codziennym.

Zajęcia dodatkowe – fakultatywne

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych fakultatywnych. Zajęcia dodatkowe są dostępne do wyboru dla wszystkich dzieci z grup 3, 4, 5 i 6 latków. Na zajęcia fakultatywne dzieci zapisywane są we wrześniu po wcześniejszym uczestnictwie w zajęciach pokazowych przygotowanych przez instruktorów z danej aktywności.

judo

Wyjściowym założeniem jest harmonijny rozwój sprawności dziecka z naciskiem na kształtowanie koordynacji ruchowej. Zajęcia prowadzone są w dużym tempie, często zmieniane i dopasowywane do możliwości percepcyjnych dzieci.

taniec

Program taneczny naszych zajęć jest zróżnicowany. Uczymy dzieci tańca towarzyskiego, układów disco z elementami zumby oraz tańców charakterystycznych dla danych regionów świata.

balet

Zajęcia z baletu mogą stać się wspaniałą przygodą. Odkrywanie tajników baletu i poznawanie francuskich nazw wywołuje u dzieci duże zaciekawienie. Prawdziwą radość przynosi także wykonywanie niecodziennych ćwiczeń i możliwość sprawdzenia własnych umiejętności ruchowych.

piłka nożna

Zajęcia z piłki nożnej odbywają się w grupach 12-osobowych. Dzieci opanowują podstawowe umiejętności i elementy techniki oraz poznają zasady gry w piłkę nożną. Uczą się prowadzenia, przyjęcia i czucia piłki, a także strzałów na bramkę.

ceramiczne

Zajęcia służą rozbudzeniu wyobraźni przestrzennej dziecka poprzez modelowanie z gliny trójwymiarowych kształtów. Na zajęciach dzieci modelują, odciskają „ślady”, a następnie malują lub ozdabiają wypalone ceramiki. Dzięki temu twórczość przedszkolnych artystów jest atrakcyjna wizualnie nie tylko pod względem formy.

native speaker

Zajęcia te prowadzone są przez osoby pochodzące z krajów anglojęzycznych, dla których angielski jest językiem ojczystym. W trakcie zajęć dzieci z native speaker’em w sposób naturalny i spontaniczny wykorzystują umiejętności językowe, jakich nabywają w trakcie codziennych zajęć z lektorem.

karate

Założeniem zajęć jest rozwój sprawności dziecka z naciskiem na kształtowanie koordynacji ruchowej oraz ukształtowanie pewności siebie,  umiejętności dążenia do celu i koncentracji.

Facebook